Aktualności

przez | 31 stycznia 2018

04.07.2018 r.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniach 05-07.07.2018 r. odbędą się kolejne dwa spotkania w ramach zadania Poradnictwo pedagogiczno-wychowawcze dla 4 osób z grupy 1 w miejscowości Nowy Sącz.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.
Harmonogram gr. I, PPW spotkanie 3 i 4
28.06.2018 r.
Szanowni Państwo!
Z radością informujemy, że 29.06.2018 r. ruszają pierwsze zajęcia w ramach zadania Coaching z zakresu zarządzania czasem dla 2 osób z grupy 1 w miejscowości Nowy Sącz i 2 osób z grupy 2 w miejscowości Łabowa. Ponad to 30.06.2018 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach zadania Poradnictwo pedagogiczno-wychowawcze dla 4 osób z grupy 1 w miejscowości Nowy Sącz i 2 osób z grupy 2 w miejscowości Łabowa.
Poniżej przedstawiamy harmonogram tych zajęć.
Harmonogram gr. I, CZZC
Harmonogram gr. II, CZZC
Harmonogram gr. I, PPW
Harmonogram gr. II, PPW
21.06.2018 r.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że dniach 23-24.06.2018 r. odbędą się pierwsze zajęcia dla 7 osób grupy 2 w miejscowości Łabowa w ramach zadania Poradnictwo psychologiczne. Każdy z Uczestników Projektu zakwalifikowanych do tego zadania weźmie udział w czterech 2-godzinnych spotkaniach z psychologiem
Poniżej przedstawiamy harmonogram tych zajęć.
Harmonogram gr.II, PP
15.06.2018 r.
Szanowni Państwo!
W dniu 18.06.2018 r. ruszają kolejne zajęcia w ramach zadania Poradnictwo psychologiczne, tym razem dla 6 osób z grupy 4, w miejscowości Limanowa. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem obowiązującym podczas pierwszego spotkania!
Harmonogram gr. IV, PP
14.06.2018 r.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że dnia 16.06.2018 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach zadania Poradnictwo psychologiczne dla 6 osób z grupy 1  w miejscowości Nowy Sącz. Każdy z Uczestników Projektu zakwalifikowanych do tego zadania weźmie udział w czterech 2-godzinnych spotkaniach z psychologiem.
Poniżej przedstawiamy harmonogram pierwszych dwóch spotkań.
Harmonogram gr.I, PP
04.06.2018 r.
Rekrutacja wciąż trwa!
Nadal zapraszamy osoby, zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie do pobierania i wypełniania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!
Zespół Projektu
25.05.2018 r.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że dnia 28.05.2018 r. rozpoczynają się zajęcia dla grupy 2 w miejscowości Łabowa w ramach zadania Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział w jednym 3-godzinnym spotkaniu z psychologiem i jednym 3-godzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Realizacja zadania w tej grupie zakończy się 04.06.2018 r.
Poniżej przedstawiamy harmonogram tych zajęć.
Harmonogram gr. II, DIPP
17.05.2018 r.
W dniu 19.05.2018 r. ruszają kolejne zajęcia w ramach zadania Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, tym razem dla grupy 4, w miejscowości Limanowa. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem!
Harmonogram gr. IV, DIPP
08.05.2018 r.
Przypominamy o trwającej nadal rekrutacji!

Wszystkich Mieszkańców województwa małopolskiego, w szczególności z powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu i zgłaszania się do udziału w Projekcie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Projektu.

27.04.2018 r.
Z radością informujemy, że 02.05.2018 r. ruszają pierwsze zajęcia w ramach Projektu „Otwarci na zmiany”. Pierwsza grupa rozpoczyna zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach zadania Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji w Nowym Sączu.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć.
Zespół Projektu
Harmonogram gr. I, DIP
16.04.2018 r.
Rekrutacja nadal trwa!
Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie uprzejmie zapraszamy do pobierania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!
Zespół Projektu
29.03.2018 r.
Szanowni Państwo!
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
życzy Zespół Projektu
wesołego allelujaa
 
13.03.2018r.
Szanowni Państwo
Na stronie projektu, w zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się  Regulamin projektu.
Znajdziecie w nim Państwo odpowiedzi na wiele pytań jakie kierują potencjalni Kandydaci do Zespołu Projektu.
Rekrutacja nadal otwarta!
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie uprzejmie zapraszamy do pobierania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie projektu w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.
Zespół Projektu
21.02.2018r.
Wszystkich Mieszkańców województwa małopolskiego, w szczególności z powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu jak również do zgłoszenia udziału w projekcie.
Przypominamy o trwającej rekrutacji.
Zespół Projektu pozostaje do Państwa dyspozycji.
12.02.2018r.
Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Otwarci na zmiany”.
Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.
Prosimy o zapoznanie z Regulaminem Projektu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt

otwarcinazmiany@terra-szkolenia.pl
514-043-133
Zespół projektu

31.01.2018r.

Szanowni Państwo,

Kadra projektu została zapoznana z poniżej wymienionymi wytycznymi jak również została zobligowana do przestrzegania ich przez cały okres realizacji projektu.

Wszystkie zadania prowadzone w ramach projektu będą realizowane zgodnie z dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Uczestnicy projektu jak również osoby fizyczne/firmy zatrudnione w ramach realizacji zostaną zapoznane z powyższymi Wytycznymi, które

dostępne są pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf.

31.01.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu Otwarci na zmiany RPMP.09.01.02-12-0208/17

zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia, szkoleń zawodowych umożliwiających  nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych jak również staży zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem projektu dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Otwarci_na_zmiany_plakat_22_01_2018

 

Zespół Projektu

Kontakt 514-043-133