Zapytania ofertowe

przez | 13 kwietnia 2018

3 EFS logo

Data wpisu: 10.05.2018r

Szanowni Państwo,

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”, numer projektu RPPM.05.06.00-22-0002/17

W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.

Zespół Projektu


Data wpisu: 26.04.2018r
Szanowni Państwo
W związku z realizacją projektu „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”, nr RPPM.05.06.00-22-0002/17 poszukuje Potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych dla 96 Uczestników/czek Projektu (UP) na terenie województwa pomorskiego.
Szczegóły w linku poniżej:
Procedura wyboru potencjalnego wykonawcy (pobierz)
Zapraszamy do składania ofert.
Zespół Projektu


Data wpisu: 23.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych (kompetencje cyfrowe) na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”, numer projektu RPPM.05.06.00-22-0002/17

W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę MDDP sp.z o.o. Akademia Biznesu sp.k., al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Oferta Firmy uzyskała największą liczbę punktów.

Zespół Projektu

 


Data wpisu: 13.04.2018r.
Szanowni Państwo
W związku z realizacją projektu „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”, nr RPPM.05.06.00-22-0002/17 poszukuje Potencjalnego Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych (kompetencje cyfrowe) dla 96 Uczestników/czek Projektu (UP) na terenie województwa pomorskiego.
 
Szczegóły w linku poniżej:
Procedura wyboru potencjalnego wykonawcy (pobierz)
Zapraszamy do składania ofert.
 
Zespół Projektu