Aktualności

przez | 21 maja 2018

ciąg znaków RPO kolor

22.05.2017 rok

Terra Szkolenia i doradztwo  Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – BĄDŹ AKTYWNY”

Weź udział w projekcie adresowanym do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez pracy będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego!

Jeśli należysz do jednej z poniższych grup:

– Jesteś osobą z niepełnosprawnościami

-Posiadasz niskie kwalifikacje

-Jesteś osobą w wieku 50+

– Jesteś osobą należącą do III profilu pomocy

Zgłoś się do Nas !

plakat_A3_aktywnydobry


29.06.2017 rok

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do Projektu „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny” nadal trwa

Zapraszamy do udziału!

plakat_A3_aktywnydobry

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne„.


28.07.2017 rok

Szanowni Państwo!

 

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego
wyboru doradcy zawodowego
w ramach realizacji projektu „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny”

Więcej informacji w zakładce Zapytanie Ofertowe doradca zawodowy


28.07.2017 rok

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do zapoznania się z treścią
zapytania ofertowego dotyczącego
wyboru Psychologa/mentora
w ramach realizacji projektu „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny”

Więcej informacji w zakładce Zapytanie Ofertowe psycholog/mentor


14.08.2017

Przedstawiamy harmonogram wsparcia w ramach  Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań
harmonogram doradztwo
 
Przedstawiamy harmonogram wsparcia w ramach Warsztatów Psychologicznych
harmonogram psycholog


05.09.2017

Szanowni Państwo !

Pierwsza zajęcia już ruszyły!!

Rekrutacja nadal trwa, wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Projekcie !


14.09.2017

Przedstawiamy zaktualizowany  harmonogram wsparcia w ramach Warsztatów Psychologicznych

harmonogram psycholog aktualizacja


26.09.2017

W toku oceny ofert Zamawiający do przeprowadzenia zajęć z zakresu Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Kutno wybrał Firmę:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2

26.09.2017

W toku oceny ofert Zamawiający do przeprowadzenia Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno wybrał Firmę:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2


 

26.09.2017

Przedstawiamy harmonogram wsparcia w ramach Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno

harmonogram psycholog


28.09.2017

Przedstawiamy harmonogram wsparcia w ramach  Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Kutno

harmonogram ipd


28.09.2017

Dnia 28.09.2017 zostały anulowane dwie procedury dotyczące przeprowadzenia zajęć „Jobcoaching” oraz „Teambuilding-podniesienie kompetencji społecznych” więcej szczegółów w zakładkach zapytania ofertowe


04.10.2017

Szanowni Państwo

Przypominamy że  pierwsze zajęcia w ramach projektu ruszyły w miejscowościach Przedbórz oraz Kutno.

Rekrutacja do Projektu nadal trwa, wszystkich chętnych zapraszamy do udziału !

Formularz rekrutacyjny oraz inne niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce „dokumenty rekrutacyjne”


04.10.2017

Szanowni Państwo

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram w ramach Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań oraz Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno

harmonogram ipd

harmonogram psycholog


31. 10.2017

Szanowni Państwo

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram w ramach Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno

harmonogram psychologg


10.11.2017

W toku oceny ofert Zamawiający do przeprowadzenia zajęć z zakresu Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań oraz Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno wybrał Firmę: Część I Kutno-
Zakład Doskonalenia Zawodowego w warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2
Część II Kutno-
Zakład Doskonalenia Zawodowego w warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2

 

W toku oceny ofert Zamawiający do przeprowadzenia zajęć z zakresu Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań oraz Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Przedbórz wybrał Firmę:FT POLSKA SP. z o.o ul. Plac Wolności 26, 97-540 Gidle


 

10.11.2017

Szanowni Państwo, informujemy że rekrutacja do projektu „Skuteczna integracja społeczno-zawodowa- Bądź aktywny” została przedłużona do 30.11.2017 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi!

Zamieszczamy zaktualizowany regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin projektu Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – Bądź aktywny aktualizacjaa


10.11.2017

Szanowni Państwo
Przedstawiamy harmonogram zajęć w ramach zadania „Warsztaty Psychologiczne” w miejscowości Kutno

harmonogram psycholog ed II


13.11.2017

Szanowni Państwo

Przedstawiamy harmonogram zajęć w ramach zadania „Teambuilding – podniesienie kompetencji społecznych” w miejscowości Kutno

harmonogram tembuilding z logiem ed I


13.11.2017

Przedstawiamy harmonogram zajęć w ramach „Teambuilding – podniesienie kompetencji społecznych” w miejscowości Przedbórz oraz zaktualizowany harmonogram zajęć w ramach Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno

harmonogram teambuilding ed I

harmonogram psychologaktualizacja ed II

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć w ramach

Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Kutno

harmonogram ipd ed II


Informujemy, że dnia 18.11.2017 roku ruszają zajęcia Jobcoaching dla grupy I i II w miejscowości Kutno poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram coach ed I


21.11.2017

Przedstawiamy harmonogram zajęć w ramach „Warsztatów Psychologicznych” w miejscowości Przedbórz dla grupy III

harmonogram psycholog ed II


22.11.2017

Przedstawiamy harmonogram zajęć w ramach Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Przedbórz dla grupy III
harmonogram doradztwo ed II


 24.11.2017

Przedstawiamy zaktualizowane harmonogramy na zajęcia:
Warsztaty Psychologiczne w miejscowości Przedbórz edycja I grupa I i II harmonogram psycholog ed II
Warsztaty Psychologiczne w miejscowości Kutno  edycja I dla  grupy I i II harmonogram psycholog ed I
Jobcoaching w miescowości Kutno edycja I grupa I i II  harmonogram coach ed I
Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Kutno edycja II grupa III i IV harmonogram ipd ed II28.11.2017

Szanowni Państwo
Informujemy, że dnia 29.11.2017 ruszają zajęcia Jobcoaching w miejscowości Przedbórz poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia

harmonogram jobcoaching


28.11.2017
Szanowni Państwo
Informujemy że rekrutacja do projektu trwa do końca listopada !


02.12.2017

Szanowni Państwo od dnia 01.12.2017 roku zapraszamy do Biura Projektu pod nowym adresem : Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno


04.12.2017

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia dla III Grupy w Przedborzu na zajęcia „Warsztaty Psychologiczne” , harmonogram wsparcia dla III Grupy w Przedborzu na zajęcia „Teambuilding – podniesienie kompetencji społecznych” oraz harmonogram dla Grupy III i IV w miesjcowości Kutno na zajęcia „Jobcoaching”
harmonogram psycholog ed II
harmonogram teambuilding ed II
harmonogram tembuilding z logiem ed II


5.12.2017

Przedstawiamy zaktualizowane harmonogramy w ramach Warsztatów Psychologicznych w miejscowości Kutno dla Grupy III i IV oraz I i II

harmonogram psycholog ed I
harmonogram psycholog ed II
zaktualizowany harmonogram w ramach Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Kutno dla Grypy III i IV

harmonogram ipd ed II


14.12.2017
Przedstawiamy harmonogram wsparcia w ramach Warsztatów Psychologicznych dla Grupy V w miejscowości Kutno
harmonogram warsztaty psychologiczne ed III

Informujemy również że 18.12.2017 rozpoczynają się szkolenia zawodowe w miejscowości Kutno.Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń
1. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych kadry ed I
2. Pracownik obsługi biurowej pracownik biurowy ed I


18.12.2017
Szanowni Państwo
Informujemy że dnia 20.12.2017 roku rusza szkolenie zawodowe „Pracownik obsługi biurowej” dla grupy szkoleniowej nr 3  w miejscowości Przedbórz oraz 21.12.2017 roku szkolenie zawodowe „Pracownik obsługi biurowej” dla grupy szkoleniowej nr 4 . Poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia
pracownik biurowy gr I

pracownik biurowy gr II
Przedstawiamy również harmonogram wsparcia w ramach zadania I oraz II dla grupy V w miejscowości Kutno
harmonogram warsztaty psychologiczne ed III
harmonogram ipd ed III


29.12.2017
Szanowni Państwo
Przedstawiamy harmonogram wsparcia w ramach Warsztatów Psychologicznych dla grupy III i IV Kutno
harmonogram psycholog ed II
oraz harmonogramy w ramach zajęć Jobcoaching w miejscowości Kutno grupa III oraz Przedbórz grupa III
harmonogram coach ed II gr III
harmonogram jobcoaching2


02.01.2018

Szanowni Państwo
Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram na zajęcia w ramach zadania I Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań w miejscowości Kutno dla Grupy V

harmonogram ipd ed III


15.01.2018

Przedstawiamy harmonogramy na poszczególne formy wsparcia: Jobcoaching  Kutno dla grupy 4 oraz 5
harmonogram coach ed II gr IV
harmonogram coach gr V

Teambuilding – podniesienie kompetencji społecznych dla grupy 5 w miejscowości Kutno
harmonogram tembuilding gr V

oraz Szkolenie zawodowe dla grupy  szkoleniowej nr 5 „Pracownik obsługi biurowej” w  miejscowości Przedbórz
pracownik biurowy gr V


02.02.2018
Przedstawiamy harmonogram na szkolenie zawodowe dla grupy VI w miejscowości Kutno „Pracownik obsługi biurowej”

pracownik biurowy VI


06.02.2018

Przedstawiamy harmonogram na szkolenie zawodowe dla grupy VII w miejscowości Kutno ” Pracownik obsługi biurowej”
pracownik biurowy VII

oraz harmonogram wsparcia w ramach „warsztatów Psychologicznych dla grupy V w miejscowości Kutno

harmonogram warsztaty psychologiczne ed III


14.02.2018

Przedstawiamy harmonogram zajęć „Pośrednictwo pracy” dla trzech grup z miejscowości Przedbórz
pośrednictwo pracy grupa I
pośrednictwo pracy grupa II
pośrednictwo pracy grupa III

Przedstawiamy zaktualizowany  harmonogram na zajęcia „warsztaty psychologiczne” gr V Kutno
harmonogram warsztaty psychologiczne ed III


16.02.2018

Przedstawiamy harmonogram na szkolenie ” Obsługa Kas Fiskalnych” Grupa VIII Kutno

Kasy fiskalne VIII

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram na Warsztaty Psychologiczne dla grupy V Kutno

harmonogram warsztaty psychologiczne ed III


05.03.2018

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram na zajęcia „Warsztaty Psychologiczne” w miejscowości Kutno dla grupy V

harmonogram warsztaty psychologiczne ed III


09.03.2018

Szanowni Państwo

Informujemy że 12.03.2018 roku rusza pośrednictwo pracy w miejscowości Kutno. Przedstawiamy harmonogram

harmonogram pośrednictwo pracy


20.03.2018

Szanowni Państwo przedstawiamy harmonogram na pośrednictwo pracy w miejscowości Kutno

harmonogram pośrednictwo pracy cz I


30.03.2018

Przedstawiamy harmonogram wsparcia na pośrednictwo pracy w miejscowości Kutno część II

harmonogram pośrednictwo pracy cz2


Szanowni Państwo

Przedstawiamy harmonogram staży zawodowych

staże


12.04.2018

Zamieszczamy aktualizację harmonogramu stażowego oraz harmonogramu pośrednictwa pracy dla Uczestników z miejscowości Kutno

harmonogram pośrednictwo pracy cz2


19.04.2018

Szanowi państwo, zamieszczamy aktualizację harmonogramu staży zawodowych

staże


21.05.2018

Szanowni Państwo

W związki z dobiegającym końcem trwania staży zawodowych przypominamy, że biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku.

Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 786-865-769