Aktualności

By | 6 czerwca 2018

19.10.2018

Szanowni Państwo

Informacja dla uczestników Grup 3,4

Uwaga – w dniach 20-21.10 z uwagi na wybory zajęcia szkoleniowe odbędą się w OSP Niżankowice, Niżankowice 1 98-355 Szczyty

Zespół Projektu

11.06.2018r
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .
Zespół Projektu
4.05.2018r.
Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie
„Ponowny start – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim” nr projektu RPLD.10.02.02-10-B011/17
Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację. Poszukujemy:
Grupę Docelową stanowi 60 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika w przeciągu ostatnich 6 miesięcy w tym:
– minimum 18 osób w wieku powyżej 54 lat
– minimum 36 kobiet
– minimum 3 osoby z niepełnosprawnością
Zachęcamy do kontaktu z zespołem projektu