Aktualności

By | 24 września 2018

Aktualności dotyczące projektu

1.10.2018

Zapraszamy do udziału w projekcie! Trwa Rekrutacja

 

24.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w projekcie Perspektywa na SUKCES!

Do udziału zapraszamy

 120 osób pracujących zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub przewidzianych do zwolnienia –  zamieszkujących Województwo Lubelskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w tym:
– minimum 40% uczestników/czek o niskich kwalifikacjach (48 osób)
– minimum 60% uczestników/czek stanowić będą kobiety (72 osoby)
– minimum 5% uczestników/czek stanowić będą osoby z niepełnosprawnością (6 osób)
– maksymalnie 10% uczestników/czek stanowić będą pracownicy przewidziani do zwolnienia

 

W dziale dokumenty rekrutacyjne do pobrania formuarze zgłoszeniowe i oświadczenie dla potencjalnych Uczestników/czek.

Zespół Projektu