Zwrot kosztów dojazdu

By | 24 września 2018

W tym miejscu znajdują się dokumenty dotyczące zwrotu kosztu dojazdu na zajęcia indywidualne, grupowe oraz szkolenia zawodowe

1. Informujemy, iż zwrot kosztów dojazdu przysługuje maksymalnie 30% Uczestnikom/czkom projektu – 36 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

2. Informujemy, iż zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje za STAŻ ZAWODOWY

3. Poniżej dokumenty dot. Zwrotu kosztów dojazdu: