TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„Adaptacja przyszłości”

 

Cel i krótki opis projektu:

 

Celem projektu „Adaptacja przyszłości” jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zachodzących na rynku zmian i szans na zatrudnienie 70 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego, w tym: min. 40 % osób w wieku 50 lat i wyższym, min. 10% o niskich kwalifikacjach, min. 5 % osób niepełnosprawnych, min. 55% kobiet. Cel będzie zrealizowany do 31.03.2017 r.:

 

Planowane efekty::

 

 • - 55% osób (tj. 39 osób), które zakończą udział w projekcie podejmie zatrudnienie. Dodatkowo min. 49 osób uzyska kwalifikacje (zda egzaminu VCC).

 •  

  Wartość projektu „Adaptacja przyszłości”: 1 295 841,36 zł
  Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Adaptacja przyszłości”: 1 101 465,16 zł


   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020:

   

  W ramach projektu „Adaptacja przyszłości” proponujemy następujące wsparcie:

   

  • 1. Doradztwo zawodowe
  •  

  • 2. Poradnictwo psychologiczne
  •  

  • 3. Szkolenia zawodowe –jedno szkolenie do wyboru
  •  

   • a) Budynki pasywne i proekologiczne rozwiązania w budownictwie (2 gr.)

   • b) Fotowoltaika w budownictwie (1 gr.)

   • c) Sortowacz surowców wtórnych (2gr.)

   • d) Pracownik biurowy z elementami zagospodarowania surowców wtórnych w biurze (2gr.)

   •  

    • 4. Staż zawodowy- staż trwa 3 miesiące
    •  

    • 5. Pośrednictwo pracy
    •  

      

     

     

    KONTAKT:
    Projekt „Adaptacja przyszłości”
    e-mail: adaptacjaprzyszlosci@terra-szkolenia.pl
    tel. 506-370-546 ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin


    www.funduszeeuropejskie.gov.pl