TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie
„Akademia Kluczowych Kompetencji”

Celem projektu są wyższe kompetencje w zakresie języka angielskiego (na pełnym poziomie A lub B) wśród 300 osób dorosłych oraz kompetencje ICT (na poziomie A lub B) wśród 180 osób dorosłych (w tym min. 150 osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotach ekonomii społecznej) w tym 60% (180 osób) w wieku powyżej 50 roku życia (54 osoby) i o niskich kwalifikacjach (126 osób), posiadających największe potrzeby w dostępnie do edukacji, w wieku 18 lat i więcej z obszaru woj. pomorskiego, poprzez udział w szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym.

 Planowane efekty projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” to uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez:

Min. 108 osób o niskich kwalifikacjach

• Min. 46 osób w wieku 50 lat i więcej

• Min. 255 osób w wieku 25 lat i więcej

 


W ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” oferujemy:

 


1. Szkolenia (w zakresie języka angielskiego) dla 300 osób: 120 h szkoleniowych na grupę podczas średnio 40 spotkań, średnio 2 razy w tygodniu po średnio 3 h.2. Szkolenia w zakresie TIK dla 180 osób: 80 h szkoleniowych na grupę podczas 40 spotkań, średnio 2 razy w tygodniu po średnio 2 h.3. Możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego VCC lub równoważnego i możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności i kompetencje.


 


Uczestnikom Projektu zapewniamy:

wykwalifikowaną kadrę,

• podręczniki do nauki języka angielskiego i do szkoleń z zakresu TIK.
Kontakt:
tel.: 511 944 959
e-mail: akademia.kluczowych.kompetencji@terra-szkolenia.plProjekt realizowany będzie w terminie 01.06.2017-28.02.2019
Wartość projektu: 1 064 210,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 904 578,84 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl