Archiwum autora: Marta Lukasik

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Regulamin zwrot kosztów dojazdu – aneks 1 Oświadczenie o dochodach wniosek o zwot kosztów dojazdu komunikacją publiczną wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy do projektu Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o wysokości dochodów Oświadczenie Uczestnika Projektu Regulamin Projektu

O projekcie

W ramach projektu „Dobry start dla Młodych” wsparciem zostanie objętych 60 osób młodych w wieku 15-29 lat (36Kobiet/24Mężczyzn), bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wg przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową w projekcie stanowią: – max.… Czytaj dalej »

Aktualności

21.12.2016 Przypominamy Uczestnikom/czkom kończącym staże, z ostatnim dniem grudnia, o terminowym przedkładaniu list obecności, opinii opiekunów oraz dzienników stażu Organizatorowi Stażu. Jednocześnie składamy wszystkim Uczestnikom/czkom Projektu najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.   13.12.2016 Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/czki z grup Gr. 1 Szczecinek, Gr.2 Szczecinek, Gr. 3 Szczecinek zakończyli/ły trzymiesięczne staże zawodowe.… Czytaj dalej »