Archiwum kategorii: aktywna postawa to rozwoj

Zapytania ofertowe

Data wpisu 15.11.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe dla Uczestników Projektu w ramach projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17 W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano Konsorcjum KDK INFO Spółka z ograniczoną… Czytaj dalej »

Dokumenty Rekrutacyjne

Data wpisu: 6.07.2018r. Rekrutacja do projektu Projekt skierowany jest do 48 osób (29K/19M) osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na… Czytaj dalej »

Aktualności

Data wpisu: 8.11.2018r. Z uwagi na ogłoszenie 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy Biuro Projektu w tym dniu będzie NIECZYNNE. Pozdarwiamy Zespół Projektu     Data wpisu: 5.10.2018r Szanowni Państwo Informujemy, że z dniem 30.09.2018r. zakończyła się rekrutacja do projektu „Aktywna postawa to rozwój!”. Do projektu zostało zakwalifikowane 48 osób zamieszkujących na terenie woj.… Czytaj dalej »