Category Archives: czas na aktywnosc

Aktualności

04.07.2018 r. Szanowni Państwo! Od jutra (05.07.2018 r.)  odbywać się będą kolejne indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach zadania Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla grupy 3 z miejscowości Grybów. Spotkania odbędą się według załączonego harmonogramu. Harmonogram gr. III, SPP, spotkanie nr 2 Informujemy także, że w dniach 05-06.07.2018 r. odbędą się indywidualne zajęcia z prawnikiem dla… Read More »

Dokumenty rekrutacyjne

1.Formularz zgłoszeniowy Czas na aktywność! 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie grupy docelowej 3. Oświadczenie PO PŻ 4. Oświadczenie osoby bezrobotnej 5. Oświadczenie osoby bezrobotnej z III profilem 6. Oświadczenie osoba bierna zawodowo 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 8. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu 9. Ankieta 10. Regulamin Projektu

Zwroty kosztów dojazdu

Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia Zał. nr 2 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż Zał. nr 3 Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu