Archiwum kategorii: Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!

Zapytanie ofertowe z zakresu kompetencji ICT

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr RPLU.12.03.00-06-0121/15 oraz do składania ofert zapytanie-ofertowe-czesc-opisowa zapytanie-ofertowe-czesc-ofertowa Pytanie z dnia 02.12.2016: Witam, Gdzie i w jakiej formie można pobrać SIWZ do… Czytaj dalej »

Aktualności

30.05.2017 W związku z realizacją projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 22.05.2017 r. dotyczącym przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla 120Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający… Czytaj dalej »

dokumenty rekrutacyjne

  Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi. Regulamin projektu   Dokumenty rekrutacyjne: Załacznik nr 1 – Kwestionariusz zgłoszeniowy Załacznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium grupy docelowej Załacznik nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu Załącznik nr 4 – Test z języka angielskiego Załacznik nr 4 – Test z języka niemieckiego… Czytaj dalej »

informacje o projekcie

Projekt: „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” trwa od listopada 2016 r. do końca sierpnia 2017 r. Grupa docelowa: projekt „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” jest skierowany do 120 osób (72 kobiet i 42 mężczyzn), osób pracujących powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami (nauka ukończona na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego,… Czytaj dalej »