Archiwum kategorii: Wejdz na szczyt kariery

Aktualności

20.07.2018 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego… Czytaj dalej »

Zwrot kosztów dojazdu

zał.1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia zał.2. Wniosek o zwrot kosztó dojazdu na staż zał.3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu zał.4. Oświadczenie do celów wypłaty stypendiów

Dokumenty rekrutacyjne

1. Formularz zgłoszeniowy WSzK 2. Oświadczenie bezrobotni 3. Oświadczenie bezrobotnych rodziców_opiekunów prawnych 4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie grupy docelowej 5. Regulamin projektu