Archiwum kategorii: Wyzsze kompetencje-wyzszy poziom zawodowy

Zapytanie ofertowe

27.05.2019 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – wyższy poziom zawodowy” nr projektu RPPM.05.05.00-22-0133/16 planuje zakup podręczników do nauki języka angielskiego  np. New Total English, Oxford Solutions lub  na poziomach A1-C2 w maksymalnej ilości 300 sztuk. Kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki. W związku z powyższym prosimy o wycenę podręczników do… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

Zamieszczamy wzory dokumentów rekrutacyjnych do pobrania i wydrukowania dla osób chcących zgłosić udział w projekcie „Wyższe kompetencje-wyższy poziom zawodowy”: Analiza potrzeb, usprawnień dla osób niepełnosprawnych Formularz zgłoszeniowy + Oświadczenie oświadczenie o zatrudnieniu – Nowe oświadczenie osoby biernej zawodowo test językowy – angielski test komputerowy

Aktualności

15.05.2019 Projekt jest już prawie na ukończeniu. Zapraszamy, aby skorzystać z ostatniej szansy na darmowe szkolenia, w tym projekcie!     09.04.2019 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I SZKOLENIA TIK Plakat Wyższe kompetencje- wyższy poziom zawodowy       06.03.2019 Projekt przedłużony do końca maja! Daliśmy szansę kolejnym grupom, warto skorzystać, zachęcamy!    … Czytaj dalej »