TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!”

 

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji z zakresu ICT oraz znajomości języków obcych wśród 120 osób (72 kobiet i 42 mężczyzn), osób pracujących, powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kompetencji.

 

W ramach projektu oferujemy:

 

 • • Szkolenia językowe na poziomie A,B lub C, do wyboru język angielski lub język niemiecki – 240 godzin szkolenia
 •  

 • • Szkolenia ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) – 120 godzin szkolenia
 •  

  Wartość projektu: 816 638, 40 pln
  Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 694 142, 64 pln


   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

   

   

 

 

KONTAKT:
Projekt „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!”
e-mail: klucz.do.sukcesu@terra-szkolenia.pl
tel. 519 560 146


www.funduszeeuropejskie.gov.pl