TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie


„Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu”

 

 

Celem projektu jest podwyższenie/nabycie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego) oraz komputerowych u 250 osób (150 kobiet/100 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, zamieszkujące (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, na terenie woj. Zachodniopomorskiego należącej do min. 1 z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej.

 

Bezpłatne szkolenia dla młodych kobiet i mężczyzn:


• Osoby młode w wieku 18+
• Osoby zamieszkujące na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia na terenie woj. Zachodniopomorskiego
• Osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50+
• Osoby z niepełnosprawnościami

 

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci:

 

• Szkolenie z Języka Niemieckiego oraz Języka Angielskiego na poziomie A1+A2 lub B1+B2

• Szkolenie w obszarze umiejętności Kompetencji Cyfrowych zgodnych z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence

Framework


Zapewnimy

• Materiały szkoleniowe

• Wykwalifikowaną kadrę trenerów


 

Wartość projektu: 860 149,30 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 731 126,90 zł


 

 

 

KONTAKT:

Tel: 511-944-969
e-mail: kompetencjekluczowe@terra-szkolenia.pl
strona www: http://projektyterra.pl/
Adres Biura Projektu: ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski  • mapadotacji.gov.pl

    www.funduszeeuropejskie.gov.pl