Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia