TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„Szansa na zatrudnienie!”

 

Opis projektu:

 

Do projektu „Szansa na zatrudnienie!” zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy w wieku powyżej 29 r. życia należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), zamieszkujące na obszarze wiejskim (zgodnie z reg. Obszarami Strategii Interwencji) województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC, w szczególności osoby w wieku 50 lat + (42 kobiet i 28 mężczyzn).

 

POWIATY I GMINY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO PROJEKTU

 

Powiat: chodzieski Gmina: Budzyń - gmina wiejska, Chodzież, Chodzież - gmina wiejska, Margonin, Szamocin

 

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Gmina: Czarnków, Czarnków - gmina wiejska, Drawsko - gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Lubasz - gmina wiejska, Połajewo - gmina wiejska, Wieleń

 

Powiat: obornicki Gmina: Ryczywół - gmina wiejska, Rogoźno

 

Powiat: pilski Gmina: Białośliwie - gmina wiejska, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska, Wyrzysk

 

Powiat: szamotulski Gmina: Duszniki - gmina wiejska, Kaźmierz - gmina wiejska, Obrzycko - gmina wiejska, Obrzycko, Ostroróg, Pniew, Wronki

 

Powiat: średzki Gmina: Dominowo - gmina wiejska, Krzykosy - gmina wiejska, Nowe Miasto nad Wartą - gmina wiejska, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl - gmina wiejska

 

Powiat: śremski Gmina: Brodnica - gmina wiejska, Dolsk, Książ Wielkopolski

 

Powiat: wągrowiecki Gmina: Damasławek - gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko - gmina wiejska, Wapno - gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec - gmina wiejska

 

Powiat: złotowski Gmina: Jastrowie, Lipka - gmina wiejska, Okonek,Tarnówka - gmina wiejska, Zakrzewo - gmina wiejska, Złotów, Złotów - gmina wiejska

 

Celem projektu„Szansa na zatrudnienie!” jest poprawa sytuacji na rynku pracy i podniesienie zdolności do zatrudnienia min 90% z 70 Uczestników Projektu (min.60%kobiet) do 30.06.2017 r.:

 

 • - osoby bezrobotne – 58 os., (20K, 13 M)- w tym: 25 os. długotrwale bezrobotne (15K, 10M)- osoby długotrwale bezrobotne to osoby, które są bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

 • - osoby poszukujące pracy,

 • - osoby bierne zawodowo – 12 os. (7K, 5M)- osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),

 • - osoby niepełnosprawne – min. 7 os. (4K, 3 M).


 • W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą: osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do średniego wykształcenia).

   

  Wartość projektu „Szansa na zatrudnienie!”: 761 917,53 zł
  Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Szansa na zatrudnienie!”: 647 629,90 zł


   

  W ramach projektu Szansa na zatrudnienie! oferujemy:

   

  • 1. Identyfikacje potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz opracowanie IPD – indywidulany plan działania – wsparciem objętych 70 uczestników projektu, 8h zegarowych/UP, 4 spotkania indywidualne x 2h
  •  

  • 2. Indywidualne pośrednictwo pracy – wsparciem objętych 70 uczestników projektu, 4h zegarowe/UP – 1 spotkanie x 2h, 2 spotkania x 1h
  •  

  • 3. Poradnictwo zawodowe - wsparciem objętych 70 uczestników projektu, 5 grup szkoleniowych po 14 osób, 9h zegarowych/grupę, 3 spotkania x 3h
  •  

  • 4. Szkolenia zawodowe dostosowane do każdego uczestnika indywidualnie na podstawie Indywidualnego Planu Działania - wsparciem objętych 60 uczestników projektu, 4 grupy szkoleniowe po 15 osób, 120h/grupę, 15 spotkań x 8h Zakończone zewnętrznym egzaminem Fundacji VCC. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje
  •  

  • 5. Szkolenia komputerowe - wsparciem objętych 28 uczestników projektu, 2 grupy szkoleniowe po 14 osób 65h/grupę, 10 spotkań x 6,5h Zakończone zewnętrznym egzaminem ECDL. Uzyskanie certyfikatu ECDL-E-CITIZEN
  •  

  • 6. Stypendium szkoleniowe :

  • -szkolenia zawodowe - 798,00 zł -szkolenia komputerowe – 432,25 zł

    

  • 7. Trzymiesięczny płatny staż zawodowy – 997,40 zł
  •  

  • 8. Dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia lub stażu w wysokości 10,00 zł dziennie.
  •  

    Planowane efekty::

    

   • - 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn w tym 56 osób powyżej 50r. życia 34 kobiety, 22 mężczyzn i 7 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 4 kobiety, 3 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe w tym wsparcie psychologiczno-doradcze osób powracających na rynek pracy)

   • - 60 osób przystąpi do szkoleń w celu podniesienia , uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

   • - 28 osób przystąpi do szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych – szkolenia komputerowe

   • - 49 osób podejmie płatny trzy miesięczny staż zawodowy

   •  

     

    

    

   KONTAKT:
   Projekt „Szansa na zatrudnienie!”
   e-mail: szansanazatrudnienie@terra-szkolenia.pl
   tel. 519 560 148


   www.funduszeeuropejskie.gov.pl