TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:
„Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego”

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy dzięki wyposażeniu Uczestników Projektu w kompetencje językowe i ICT zgodne z ich popytem na rynku pracy województwa pomorskiego. Będzie on realizowany od 1 maja 2017 do 31 października 2018.

 Grupa docelowa to 288 osób w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej) z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji. Do projektu zapraszamy pracowników  sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, w tym 173 kobiety, 15 osób z niepełnosprawnościami, 122 osoby z niskimi kwalifikacjami, 52 osoby w wieku 50 lat i więcej.


Planowane efekty to uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu Programu przez:


245 osób w wieku 25 lat i więcej;

45 osób w wieku 50 lat i więcej;

104 osoby o niskich kwalifikacjach.

 


W ramach projektu „Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego” oferujemy:


1. Szkolenia językowe (dla 228 osób w zakresie języka angielskiego, dla 60 osób zakresie języka niemieckiego): 120 h szkoleniowych na grupę podczas średnio 40 spotkań, średnio 3 razy w tygodniu po 3 h.

2. Szkolenia ICT dla 288 osób: 2 moduły – 40 h szkoleniowych na grupę w ramach modułu I (podczas 10 spotkań, średnio 1 raz w tygodniu po 4 h), 48 h szkoleniowych na grupę w ramach modułu II (podczas 12 spotkań, 2 razy w tygodniu po 4 h).

3. Możliwość doskonalenia umiejętności nabytych w ramach I modułu szkolenia ICT podczas II modułu obejmującego informacje dotyczące e-marketingu, baz danych lub grafiki komputerowej (rodzaj szkolenia wg indywidualnego wyboru uczestników).


 


Uczestnikom Projektu zapewniamy:

podręczniki,
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabyte umiejętności i kompetencje.
Kontakt:
wysokie.kompetencje@terra-szkolenia.pl
nr. tel.: 699 670 238Wartość projektu: 1 281 442,46 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 089 226,09 zł


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl