TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

 

 

„Wyższe kompetencje-wyższy poziom zawodowy”Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych 336 osób (202 kobiet i 134 mężczyzn) w wieku aktywności
zawodowej (18 lat i więcej) z województwa pomorskiego, zatrudnionych w sektorze mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach
społecznych, w tym w szczególności: osób w wieku 25 lat i więcej, osób w wieku 50 lat
i więcej, osób o niskich kwalifikacjach.W ramach projektu oferujemy:


szkolenie z zakresu TIK dla 336 osób w wymiarze 60 godzin szkoleniowych
kończące się możliwością podejścia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania
certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności z zakresu kompetencji
cyfrowych;


    szkolenia językowe dla 336 osób w wymiarze 120 godzin szkoleniowych,
    w tym szkolenia: z języka angielskiego (dla 21 grup, tj. 252 os.), niemieckiego
    (dla 5 grup, tj. 60 os.), francuskiego (dla 2 grup, tj. 24 os.), kończące się
    możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności
    językowe.

Planowanym efektem realizacji projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji u min. 230 osób w wieku 25 lat i więcej, min. 80 osób w wieku 50 lat i więcej,
min. 92 osób o niskich kwalifikacjach.Wartość projektu: 1 420 771,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 207 655,43 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Kontakt:

„Wyższe kompetencje-wyższy poziom zawodowy”
e-mail: wyzszypoziomzawodowy@terra-szkolenia.pl

tel. 699 670 239 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl