TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych”

 

Cel i krótki opis projektu:

 

Celem projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla zwolnionych.” jest wyższa motywacja i zdolność do ponownego zatrudnienia wśród 60 Uczestników Projektu (min.36 kobiet i 24 mężczyzn) to jest osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.06.2016 r.do 30.04.2017 r:

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia::

 

 • - Doradztwo zawodowe obejmujące przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla 60 UP.

 • - Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring dla 60 UP.

 • - Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla 60 UP.

 • - 3- miesięczny staż zawodowy dla 60 UP.

 • - Pośrednictwo pracy dla 60 UP.

 •  

  Wartość projektu: 1 253 126,88 zł
  Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 065 157,84 zł


   

  Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.:

   

  Do wyboru będą następujące szkolenia: